Integritetspolicy

ALLMÄNT
Denna integritetspolicy gäller Toppreno AB med org. nr 556864-3315, Propellervägen 4 B, 183 62 Täby, e-post: info@toppreno.se, (”Toppreno”) tillhandahåller tjänster inom byggbranschen.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
Toppreno samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du fyller ut vårt kontaktformulär eller ansöker om att få arbeta hos oss (namn, kontaktuppgifter, personnummer, positioneringsdata, sysselsättning.. Toppreno samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, så som Google Analytics.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
Toppreno behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Toppreno personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Toppreno. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Toppreno berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

Toppreno behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Toppreno berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

Om du inte vill att Toppreno behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Toppreno via kontaktuppgifterna nedan.

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?
Toppreno behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Toppreno personuppgifter i syfte att administrera, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Toppreno behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster.

Om du inte vill att Toppreno behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Toppreno.

TREDJE PARTER
Toppreno kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Topprenos räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Toppreno, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Toppreno engagerar för Toppreno rekrytering. Det är dock alltid Toppreno som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Toppreno ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Toppreno rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Toppreno att genomföra behandlingen.

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Toppreno.  Toppreno har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

RÄTTIGHETER OCH KONTAKTINFORMATION
Toppreno är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Toppreno ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Toppreno kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via info@Toppreno.se

Tveka inte att kontakta Toppreno om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), förklarar vi här hur vi behandlar våra kunders personuppgifter (vi sparar endast din e-postadress) gällande nyhetsbrevet. Vi värnar starkt om din personliga integritet och nedan förklarar vi hur vi använder oss av dina personuppgifter, dvs endast din e-postadress.

Om du är prenumerant och mottagare av vårt nyhetsbrev.

Vi sparar dina registrerade uppgifter (din e-postadress) i vårt nyhetsregister för att sända ut vårt nyhetsbrev.

  • Vi använder dina personuppgifter (e-postadress) via vår nyhetsbrev-leverantör. Detta för att kunna skicka ut våra nyhetsbrev till dig som mottagare.
  • Vi utskick av nyhetsbrev använder oss endast av din e-postadress och du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via länken i botten på varje utskick.

Data som vi behandlar när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Den enda personuppgift vi sparar är din e-postadress. Den används för att skicka ut vårt nyhetsbrev till dig som prenumerant

Rätt till rättelse, du kan alltid begära att rätta dina personuppgifter (din e-postadress) om det är något som inte stämmer.

Rätt till radering, du har när du vill rätt att radera dina personuppgifter (din e-postadress) hos oss.

Rätt till att dra tillbaka ett samtycke, du kan alltid välja att motsäga dig direktmarknadsföring i form av e-postutskick i det valda utskicket.

För att utnyttja dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss per mejl eller telefon, kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Hur länge vi lagrar personuppgifter

Vi lagrar våra prenumeranters personuppgifter (endast e-postadress) så länge de inte väljer att avsluta prenumerationen.

Toppreno AB
Propellervägen 4 B, 183 62 Täby
Telefon: 08-270470
E-post: info@toppreno.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se