Säkra ditt bygglov

Du som går i byggtankar har säkert stött på begreppet ”bygglov” och är fundersam kring när det behövs och vad det faktiskt innebär. I denna artikel kartlägger vi allt rörande bygglov, och hur du smidigast lyckas med bygglovet!

När behövs bygglov?

 Som privatperson kan det vara svårt för dig att veta var gränsen går för krav på bygglov men kortfattat behöver du det när du ska ändra fastighetens yttre delar, exempelvis om du vill installera ett nytt fönster eller vid en tillbyggnad. Det är Boverket som fastställer reglerna kring bygglov och bygglovshandlingar men om du ska bygga en helt ny bostad ,som naturligtvis kräver bygglov, ansöker du om det från kommunen där bygget kommer att ske

Du kan behöva bygglov för följande ingrepp

 

 • Nybyggnation
 • Tillbyggnad
 • Fönsterinstallation
 • Fasadrenovering
 • Byte av fastighetens kulör
 • Byte av material på taket
 • Bygga garage

För mer information om vilka ingrepp som kräver bygglov kan du vända dig till din hemkommuns bygglovsavdelning eller kontakta oss.

Att öppna upp ett hål i fasaden för att installera ett nytt fönster kräver vanligtvis bygglov

Vilka bygglovshandlingar krävs?

För bygglov behöver du skicka in diverse handlingar för att din bygglovsansökan skall vara komplett. Dock kan det skilja sig åt vilka handlingar du behöver skicka in beroende på vad du vill göra 

Ritningar och handlingar som kan krävas för bygglovet

 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Förslag till kontrolplan
 • Uppgift om kontrollansvarig

Det är viktigt att samtliga ritningar är skalenliga.

Behöver du hjälp att framställa handlingarna? Vi hjälper dig! 

Läs mer här eller kontakta oss direkt!

bygglov

När krävs bygganmälan?

Om du inte behöver ett bygglov till ditt byggprojekt kan du behöva göra en bygganmälan. En bygganmälan är vanligtvis kopplad till invändiga ändringar av en fastighet, men andra ändringar kan även behöva en anmälan. När räcker det med en bygganmälan då? Om det inte krävs bygglov behöver du istället göra en bygganmälan i följande fall (från myndigheten Boverkets hemsida):

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.
 • konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt av ändringen.
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhållning av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus.
 • Tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor.
 • Ett enbostadshus ytterligare inredning av en bostad.

Om jag vill renovera badrummet, vad behöver jag söka?

bygglov

Behöver jag bygglov om jag ska renovera mitt badrum? Om du bara ska göra en ”vanlig” badrumsrenovering så behövs varken bygglov eller bygganmälan. 

”Du kan däremot behöva göra en bygganmälan om din badrumsrenovering involverar ingrepp i bärande konstruktion eller om den innebär en väsentlig förändring av VA.” K-Rauta 

Gränsen för vad som kräver bygganmälan och vad som ses som en ”vanlig” badrumsrenovering är dock väldigt oklar vilket gör att det kan vara svårt att veta vad som gäller när trots att man använder listorna ovanför som riktlinjer. Att fråga experter och erfarna människor är det enklaste sättet att få ett klart svar och det är därför många vänder sig till renoveringsföretag.

Vad händer om man bygger utan bygglov eller bygganmälan?

Vissa renoveringar kräver varken bygglov eller bygganmälan men många gör det. Har man inte 100% koll och missar att göra antingen en bygganmälan eller ansöka om bygglov så finns det konsekvenser. Om man bygger utan bygglov eller bygganmälan får man böter, dessa ligger på flera tusentals kronor, beroende på vad det är du har gjort. Du kan till och med få böter även fast du fått bygglov efter du börjat bygga. Detta betyder att du måste ansöka om bygglovet och få det innan renoveringen börjar, därför kan detta vara struligt för privat personer som själva renoverar då det kan ta lång tid att få bygglovet. Har du byggt olagligt måste du dessutom omedelbart söka bygglov, om du inte lyckas få bygglovet kommer det att behöva rivas.

Om du exempelvis byggt en utbyggnad till bostadshus på 40kvm så är sanktionsavgiften 29 062kr. (Bygglovsexperten, 2022

rivning-av-hus-utan-bygglov

Så lyckas du säkra bygglovet

Trots att du läst på mycket om din renovation är ändå det säkraste och snabbaste sättet för dig att lyckas få bygglov är att anlita en person som är sakkunnig i frågor kring bygglov. Toppreno har lång erfarenhet av byggbranschen och naturligtvis kan vi hjälpa dig att framställa samtliga handlingar och ritningar. Dessutom kan vi driva hela processen med kommunen från start till utfärdat bygglov. Vi har samarbeten med erfarna byggnadsingenjörer vilket gör att du kan slappna av i vetskapen att allting blir utfört helt korrekt. På så sätt kan du samtidigt slippa huvudvärken och stressen kring bygglovsprocessen och slippa böterna ifall du missar att söka ett bygglov eller bygganmälan. Vill du göra det ännu lättare för dig erbjuder vi även renoveringar i toppklass där det enda du behöver göra är att tillsammans med oss designa slutresultatet, resten sköter vi.

Gratis Konsultation

Jag representerar:

Adress:

Tjänst:

*Gäller endast grannar

Genom att ge oss din information samtycker du till insamling och användning av din information i enlighet med vår sekretesspolicy och användarvillkor .

Gratis konsultation