Integritetspolicy

Integritetspolicy.

Detta är integritetspolicyn för Toppreno AB. I detta dokument avser "vi", "vår" eller "oss" Toppreno AB.

Introduktion.

 1. Detta är en notis för att informera dig om vår policy angående all information som vi registrerar om dig. Den fastställer villkoren under vilka vi kan behandla all information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Den täcker information som kan identifiera dig ("personlig information") och information som inte kan identifiera dig. I lagens och denna notis sammanhang betyder "behandla" att samla in, lagra, överföra, använda eller på annat sätt agera på information.

 2. Vi beklagar att om det finns en eller flera punkter nedan som du inte är nöjd med, är ditt enda alternativ att omedelbart lämna vår webbplats.

 3. Vi tar skyddet av din integritet och konfidentialitet på stort allvar. Vi förstår att alla besökare på vår webbplats har rätt att veta att deras personuppgifter inte kommer att användas för något ändamål som de inte avsett och inte oavsiktligt kommer att hamna i händerna på tredje part.

 4. Vi åtar oss att bevara konfidentialiteten för all information som du tillhandahåller oss och hoppas att du gör detsamma.

 5. Vår policy följer UK:s lag enligt dess implementering, inklusive den som krävs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

 6. Lagen kräver att vi informerar dig om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig när det gäller behandling och kontroll av dina personuppgifter. Vi gör detta nu genom att be dig läsa informationen som tillhandahålls på www.knowyourprivacyrights.org

 7. Förutom det som anges nedan delar vi inte, säljer inte eller avslöjar inte till tredje part någon information som samlats in genom vår webbplats.

Grunderna på vilka vi behandlar information om dig.

Lagen kräver att vi fastställer under vilken av sex definierade grunder vi behandlar olika kategorier av din personliga information och att meddela dig grunden för varje kategori.

Om en grund för vilken vi behandlar din personliga information inte längre är relevant, kommer vi omedelbart att sluta behandla dina uppgifter.

Om grunden ändras, ska vi om lagen kräver det meddela dig om ändringen och om någon ny grund enligt vilken vi har fastställt att vi kan fortsätta att behandla din information.

Information vi behandlar eftersom vi har en avtalsenlig skyldighet gentemot dig.

 1. När du skapar ett konto på vår webbplats, köper en produkt eller tjänst från oss eller på annat sätt samtycker till våra villkor, bildas ett avtal mellan dig och oss.

 2. För att uppfylla våra skyldigheter enligt det avtalet måste vi behandla den information du ger oss. En del av denna information kan vara personlig information.

 3. Vi kan använda den för att:

  1. verifiera din identitet för säkerhetsändamål

  2. sälja produkter till dig

  3. tillhandahålla dig våra tjänster ge dig förslag och råd om produkter, tjänster och hur du får ut mesta möjliga av att använda vår webbplats

  4. Vi behandlar denna information på grundval av att det finns ett avtal mellan oss, eller att du har begärt att vi använder informationen innan vi ingår ett juridiskt avtal.

  5. Dessutom kan vi aggregera denna information på ett generellt sätt och använda den för att tillhandahålla klassinformation, till exempel för att övervaka vår prestation i förhållande till en viss tjänst vi tillhandahåller. Om vi använder den för detta ändamål kommer du som individ inte att vara personligt identifierbar.

  6. Vi kommer att fortsätta behandla denna information tills avtalet mellan oss avslutas eller avslutas av endera parten enligt avtalets villkor.

Information vi behandlar med ditt samtycke.

 1. Genom vissa åtgärder när det annars inte finns något avtalsförhållande mellan oss, till exempel när du surfar på vår webbplats eller ber oss att tillhandahålla dig mer information om vår verksamhet, inklusive [jobbmöjligheter och] våra produkter och tjänster, ger du ditt samtycke till att vi behandlar information som kan vara personlig information.

 2. När det är möjligt strävar vi efter att få ditt uttryckliga samtycke till att behandla denna information, till exempel genom att be dig att godkänna vår användning av cookies.

 3. Ibland kan du ge ditt samtycke implicit, till exempel när du skickar oss ett meddelande via e-post som du rimligen förväntar dig att vi ska svara på.

 4. Förutom där du har samtyckt till vår användning av din information för ett specifikt ändamål, använder vi inte din information på något sätt som skulle identifiera dig personligen. Vi kan aggregera den på ett generellt sätt och använda den för att tillhandahålla klassinformation, till exempel för att övervaka prestandan för en viss sida på vår webbplats.

 5. Om du har gett oss uttryckligt tillstånd att göra det kan vi från tid till annan vidarebefordra ditt namn och kontaktinformation till utvalda samarbetspartners som vi anser kan tillhandahålla tjänster eller produkter som du skulle tycka är användbara.

 6. Vi fortsätter att behandla din information på denna grund tills du drar tillbaka ditt samtycke eller det rimligen kan antas att ditt samtycke inte längre finns.

 7. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att instruera oss på mike@toppreno.se. Om du gör det kan du dock kanske inte använda vår webbplats eller våra tjänster vidare.

Information vi behandlar för ändamål som rör legitima intressen.

 1. Vi kan behandla information på grundval av att det finns ett legitimt intresse, antingen för dig eller för oss, att göra det.

 2. Där vi behandlar din information på denna grund, gör vi det efter att noggrant ha övervägt:

  1. om samma mål kunde uppnås genom andra medel

  2. om behandling (eller icke-behandling) kan orsaka dig skada

  3. om du skulle förvänta dig att vi behandlar dina uppgifter och om du i stort sett skulle anse det rimligt att göra det

 3. Till exempel kan vi behandla dina uppgifter på denna grund för följande ändamål: journalföring för den korrekta och nödvändiga administrationen av vårt Toppreno AB svara på oönskad kommunikation från dig som vi tror att du förväntar dig ett svar på skydda och hävda lagliga rättigheter för någon part försäkringsskydd eller få professionell rådgivning som krävs för att hantera Toppreno AB:s risker skydda dina intressen där vi anser att vi har en skyldighet att göra det.

Information vi behandlar eftersom vi har en laglig skyldighet.

 1. Vi är, som alla andra, föremål för lagen. Ibland måste vi behandla din information för att följa en lagstadgad skyldighet.

 2. Till exempel kan vi vara skyldiga att ge information till juridiska myndigheter om de begär det eller om de har rätt att göra det, till exempel en husrannsakningsorder eller ett domstolsbeslut.

 3. Detta kan inkludera din personliga information.

Specifika användningar av information du tillhandahåller oss.

 1. Information som tillhandahålls med förståelse att den kommer att delas med tredje part.

 2. Vår webbplats tillåter dig att posta information med avsikten att denna information ska läsas, kopieras, laddas ner eller användas av andra människor. Exempel inkluderar:

  1. posta ett meddelande / kommentar på vårt forum eller blogg

  2. tagga en bild

  3. klicka på en ikon bredvid en annan besökares meddelande för att uttrycka ditt samtycke, oenighet eller tack

 3. Vid publicering av personlig information är det upp till dig att tillfredsställa dig själv om integritetsnivån hos varje person som kan använda den.

 4. Vi använder inte specifikt denna information annat än för att tillåta att den visas eller delas.

 5. Vi lagrar den och vi förbehåller oss rätten att använda den i framtiden på vilket sätt vi bestämmer.

 6. När din information har kommit in i det offentliga rummet har vi ingen kontroll över vad någon enskild tredje part kan göra med den. Vi accepterar inget ansvar för deras handlingar när som helst.

 7. Förutsatt att din begäran är rimlig och det inte finns någon laglig grund för oss att behålla den, kan vi enligt vårt eget gottfinnande godkänna din begäran om att radera personlig information som du har publicerat. Du kan göra en begäran genom att kontakta oss på mike@toppreno.se.

Klagomål angående innehåll på vår webbplats.

 1. Vi försöker moderera användargenererat innehåll, men vi kan inte alltid göra det så snart innehållet publiceras.

 2. Om du klagar på något av innehållet på vår webbplats, ska vi undersöka ditt klagomål.

 3. Om vi anser att det är berättigat eller om vi tror att lagen kräver att vi gör det, ska vi ta bort innehållet medan vi undersöker.

 4. Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet, så vi måste göra en bedömning av vems rätt som kommer att hindras: din eller den som publicerade innehållet som stör dig.

 5. Om vi anser att ditt klagomål är vexatious eller utan någon grund, ska vi inte korrespondera med dig om det.

Jobbansökan och anställning.

 1. Om du skickar oss information i samband med en jobbansökan kan vi behålla den i upp till år ifall vi bestämmer oss för att kontakta dig vid ett senare tillfälle.

Skicka ett meddelande till vårt supportteam.

 1. När du kontaktar oss, vare sig via telefon, genom vår webbplats eller via e-post, samlar vi in de uppgifter du har gett oss för att svara med den information du behöver.

 2. Vi registrerar din begäran och vårt svar för att öka effektiviteten i vår verksamhet.

 3. Vi behåller personligt identifierbar information som är kopplad till ditt meddelande, till exempel ditt namn och din e-postadress, för att kunna spåra vår kommunikation med dig för att tillhandahålla en högkvalitativ service.

Klagomål.

 1. När vi tar emot ett klagomål registrerar vi all information du har gett oss.

 2. Vi använder den informationen för att lösa ditt klagomål.

 3. Om ditt klagomål rimligen kräver att vi kontaktar någon annan person kan vi besluta att ge den andra personen en del av informationen i ditt klagomål. Vi gör detta så sällan som möjligt, men det är vårt eget gottfinnande om vi ger information och om vi gör det, vilken information det är.

 4. Vi kan också sammanställa statistik som visar information erhållen från denna källa för att bedöma nivån på den service vi tillhandahåller, men inte på ett sätt som kan identifiera dig eller någon annan person.

Cookies.

 1. Cookies är små textfiler som placeras på din dators hårddisk av din webbläsare när du besöker en webbplats. De tillåter information som samlats in på en webbsida att lagras tills den behövs för användning på en annan, vilket gör att en webbplats kan ge dig en personlig upplevelse och webbplatsägaren med statistik om hur du använder webbplatsen så att den kan förbättras.

 2. Vissa cookies kan vara kvar under en bestämd tidsperiod, till exempel en dag eller tills du stänger din webbläsare. Andra varar på obestämd tid.

 3. Din webbläsare ska tillåta dig att radera de du väljer. Den bör också tillåta dig att förhindra eller begränsa deras användning.

 4. Vår webbplats använder cookies. De placeras av programvara som körs på våra servrar och av programvara som drivs av tredje part vars tjänster vi använder.

 5. När du först besöker vår webbplats, frågar vi dig om du vill att vi använder cookies. Om du väljer att inte acceptera dem, ska vi inte använda dem för ditt besök förutom att registrera att du inte har samtyckt till deras användning för något annat ändamål.

 6. Om du väljer att inte använda cookies eller förhindrar deras användning genom dina webbläsarinställningar, kommer du inte att kunna använda all funktionalitet på vår webbplats.

 7. Vi använder cookies på följande sätt:

  1. för att spåra hur du använder vår webbplats

  2. för att registrera om du har sett specifika meddelanden vi visar på vår webbplats

  3. för att hålla dig inloggad på vår webbplats

  4. för att registrera dina svar på undersökningar och frågeformulär på vår webbplats medan du fyller i dem

  5. för att registrera konversationstråden under en livechatt med vårt supportteam

Personliga identifierare från din webbläsaraktivitet.

 1. Förfrågningar från din webbläsare till våra servrar för webbsidor och annat innehåll på vår webbplats registreras.

 2. Vi registrerar information såsom din geografiska plats, din internetleverantör och din IP-adress. Vi registrerar också information om den programvara du använder för att surfa på vår webbplats, till exempel typen av dator eller enhet och skärmupplösningen.

 3. Vi använder denna information i aggregat för att bedöma populariteten av webbsidorna på vår webbplats och hur vi presterar när det gäller att tillhandahålla innehåll till dig.

 4. Om den kombineras med annan information vi känner till om dig från tidigare besök, kan data eventuellt användas för att identifiera dig personligen, även om du inte är inloggad på vår webbplats.

Vår användning av ommarknadsföring.

 1. Ommarknadsföring innebär att placera en cookie på din dator när du surfar på vår webbplats för att kunna visa dig en annons för våra produkter eller tjänster när du besöker en annan webbplats.

 2. Vi kan använda en tredje part för att tillhandahålla oss ommarknadsföringstjänster från tid till annan. Om så är fallet, om du har samtyckt till vår användning av cookies, kan du se annonser för våra produkter och tjänster på andra webbplatser.

Utlämnande och delning av din information.

Information vi erhåller från tredje parter.

 1. Även om vi inte avslöjar din personliga information för någon tredje part (förutom enligt vad som anges i denna notis), får vi ibland data som indirekt består av din personliga information från tredje parter vars tjänster vi använder.

 2. Ingen sådan information är personligt identifierbar för dig.

Tredjepartsreklam på vår webbplats.

 1. Tredje parter kan annonsera på vår webbplats. När de gör det kan dessa parter, deras agenter eller andra företag som arbetar för dem använda teknik som automatiskt samlar information om dig när deras annons visas på vår webbplats.

 2. De kan också använda annan teknik som cookies eller JavaScript för att anpassa innehållet och för att mäta prestandan för deras annonser.

 3. Vi har ingen kontroll över dessa teknologier eller de data som dessa parter erhåller. Följaktligen täcker denna integritetspolicy inte informationspraxisen för dessa tredje parter.

Kreditupplysning.

 1. För att hjälpa till att bekämpa bedrägerier delar vi information med kreditupplysningsföretag, så långt det gäller klienter eller kunder som instruerar sin kreditkortsutgivare att avbryta betalning till oss utan att först ha lämnat en godtagbar anledning till oss och gett oss möjlighet att återbetala deras pengar.

Data kan behandlas utanför Europeiska unionen.

 1. Våra webbplatser är värd i Europa.

 2. Vi kan också använda outsourcade tjänster i länder utanför Europeiska unionen från tid till annan i andra delar av vår verksamhet.

 3. Därför kan data som erhålls inom Storbritannien eller något annat land behandlas utanför Europeiska unionen.

 4. Till exempel kan en del av programvaran som vår webbplats använder ha utvecklats i USA eller i Australien.

 5. Vi använder följande skyddsåtgärder med avseende på data som överförs utanför Europeiska unionen:

  1. processorn är inom samma företagsgrupp som vår verksamhet eller organisation och följer samma bindande företagsregler för databehandling.

  2. dataskyddsklausulerna i våra avtal med dataprocessorer inkluderar överföringsklausuler skrivna av eller godkända av en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen

  3. vi följer en uppförandekod godkänd av en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen

Tillgång till din egen information.

Tillgång till din personliga information.

 1. När som helst kan du granska eller uppdatera personligt identifierbar information som vi har om dig, genom att logga in på ditt konto på vår webbplats.

 2. För att få en kopia av någon information som inte tillhandahålls på vår webbplats kan du skicka en begäran till oss på mike@toppreno.se.

 3. Efter att ha mottagit din begäran kommer vi att berätta när vi förväntar oss att tillhandahålla dig informationen och om vi kräver någon avgift för att tillhandahålla den till dig.

Borttagning av din information.

 1. Om du vill att vi tar bort personligt identifierbar information från vår webbplats kan du kontakta oss på mike@toppreno.se.

 2. Detta kan begränsa den tjänst vi kan tillhandahålla dig.

Verifiering av din information.

 1. När vi tar emot en begäran om att få tillgång till, redigera eller radera personligt identifierbar information, ska vi först vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst eller på annat sätt vidtar åtgärder. Detta är viktigt för att skydda din information.

Övriga frågor.

Användning av webbplatsen av barn.

 1. Vi säljer inte produkter eller tillhandahåller tjänster för köp av barn, och vi marknadsför inte till barn.

 2. Om du är under 18 år kan du använda vår webbplats endast med samtycke från en förälder eller vårdnadshavare.

 3. Vi samlar in data om alla användare av och besökare till dessa områden oavsett ålder, och vi förväntar oss att vissa av dessa användare och besökare kommer att vara barn.

 4. Sådana barnanvändare och besökare kommer oundvikligen att besöka andra delar av webbplatsen och kommer att vara föremål för den on-site-marknadsföring de hittar, var de än besöker.

Kryptering av data som skickas mellan oss.

 1. Vi använder Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat för att verifiera vår identitet till din webbläsare och för att kryptera all data du ger oss.

 2. När information överförs mellan oss kan du kontrollera att detta sker med SSL genom att leta efter en stängd hänglåssymbol eller annat förtroendemärke i din webbläsares URL-fält eller verktygsfält.

Hur du kan klaga.

 1. Om du inte är nöjd med vår integritetspolicy eller om du har något klagomål, bör du meddela oss via e-post. Vår adress är mike@toppreno.se.

 2. Om en tvist inte löses, hoppas vi att du kommer att hålla med om att försöka lösa den genom att engagera dig i god tro med oss i en process av medling eller skiljedom.

Lagringsperiod för personuppgifter.

 1. Förutom vad som annars nämns i denna integritetspolicy, behåller vi din personliga information endast så länge som krävs av oss:

  1. för att tillhandahålla dig de tjänster du har begärt;

  2. för att följa annan lag, inklusive för den period som krävs av våra skattemyndigheter;

  3. för att stödja ett krav eller försvar i domstol.

Överensstämmelse med lagen.

 1. Vår integritetspolicy har sammanställts för att följa lagen i varje land eller rättslig jurisdiktion där vi avser att bedriva verksamhet. Om du anser att den inte uppfyller lagen i din jurisdiktion, vill vi gärna höra från dig.

 2. Det är dock i slutändan ditt val om du vill använda vår webbplats.

Översyn av denna integritetspolicy.

 1. Vi kan uppdatera denna integritetsnotis från tid till annan vid behov. De villkor som gäller för dig är de som publiceras här på vår webbplats den dag du använder vår webbplats. Vi råder dig att skriva ut en kopia för dina register.

 2. Om du har några frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Copyright © Toppreno AB | All Rights Reserved

Built by Black Reef

Copyright © Toppreno AB | All Rights Reserved

Built by Black Reef

Copyright © Toppreno AB | All Rights Reserved

Built by Black Reef